O’zbekiston Respublikasining qonunlari
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti fаrmonlаri, qarorlari va farmoyishlari
Sana: 18.09.2006
Raqami: O‘RQ-51-son

O`zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi qаrorlаri

Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar

Normativ huquqiy hujjatlarning ijrosi