pdf

1. Аvtotransportning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 363.89 KB
Ko'rilgan : 42
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

1. Аvtotransportning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.07 KB
Ko'rilgan : 9
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

2. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi

Hajmi: 24.73 KB
Ko'rilgan : 32
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

2. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi

Hajmi: 12.99 KB
Ko'rilgan : 14
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

3. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati

Hajmi: 23.95 KB
Ko'rilgan : 29
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

3. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati

Hajmi: 13.96 KB
Ko'rilgan : 16
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

4. Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi

Hajmi: 13.38 KB
Ko'rilgan : 15
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

6. Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi

Hajmi: 14.16 KB
Ko'rilgan : 10
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

8.Tumanlar kesimida kvartira (uy)larning ichimlik suvi bilan ta’minlanganligi

Hajmi: 15.58 KB
Ko'rilgan : 6
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

9.Tumanlar kesimida uy-joy fondining umumiy maydoni

Hajmi: 94.98 KB
Ko'rilgan : 20
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

9.Tumanlar kesimida uy-joy fondining umumiy maydoni

Hajmi: 14.38 KB
Ko'rilgan : 12
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

10.Tumanlar kesimida kvartira (uy)lar soni

Hajmi: 105.83 KB
Ko'rilgan : 25
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

10.Tumanlar kesimida kvartira (uy)lar soni

Hajmi: 14.24 KB
Ko'rilgan : 11
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

11.Aholining uy-joy bilan ta’minlanish darajasi

Hajmi: 186.80 KB
Ko'rilgan : 31
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

11.Aholining uy-joy bilan ta’minlanish darajasi

Hajmi: 13.50 KB
Ko'rilgan : 24
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

1. 1724 Avtomobil transportida tashilgan yuklar hajmi

Hajmi: 24.04 KB
Ko'rilgan : 14
Yuklangan sana: 2024-04-30
xlsx

1. 1724 Avtomobil transportida tashilgan yuklar hajmi

Hajmi: 13.11 KB
Ko'rilgan : 7
Yuklangan sana: 2024-04-30
pdf

2. 1724 Avtomobil transportining yuk aylanmasi hajmi

Hajmi: 24.51 KB
Ko'rilgan : 27
Yuklangan sana: 2024-04-30
xlsx

2. 1724 Avtomobil transportining yuk aylanmasi hajmi

Hajmi: 13.14 KB
Ko'rilgan : 7
Yuklangan sana: 2024-04-30
pdf

3. 1724 Avtomobil transportida tashilgan yo‘lovchilar soni

Hajmi: 109.88 KB
Ko'rilgan : 15
Yuklangan sana: 2024-04-30
xlsx

3. 1724 Avtomobil transportida tashilgan yo‘lovchilar soni

Hajmi: 13.13 KB
Ko'rilgan : 9
Yuklangan sana: 2024-04-30
pdf

4. 1724 Avtomobil transportining yo‘lovchi aylanmasi

Hajmi: 180.27 KB
Ko'rilgan : 16
Yuklangan sana: 2024-04-30
xlsx

4. 1724 Avtomobil transportining yo‘lovchi aylanmasi

Hajmi: 13.48 KB
Ko'rilgan : 6
Yuklangan sana: 2024-04-30