pdf

---1.1 Iste`mol mollari ishlab chiqarish pdf

Hajmi: 316.84 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

---1.1 Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 14.48 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

3.1 Viloyatda ishlab chiqarish sanoatining tarkibi (% da)+

Hajmi: 17.50 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

--7.1 Viloyatda iste'mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 15.14 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
pdf

8.1 Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlaripdf

Hajmi: 314.03 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

8.1 Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari+

Hajmi: 11.96 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

--9.1 Iste'mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 11.43 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
pdf

10.1 Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmipdf

Hajmi: 308.94 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

10.1 Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi+

Hajmi: 14.44 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18
xlsx

17.1 Xududlar bo‘yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi +

Hajmi: 13.38 KB
Yuklangan sana: 2024-04-18