pdf

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot

Hajmi: 253.61 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot

Hajmi: 15.23 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Yalpi hududiy mahsuloti hajmi

Hajmi: 24.56 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Yalpi hududiy mahsuloti hajmi

Hajmi: 14.63 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Yalpi hududiy mahsuloti tarkibi

Hajmi: 24.11 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Yalpi hududiy mahsuloti tarkibi

Hajmi: 13.68 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Yalpi hududiy mahsulot o`sish sur`atlari

Hajmi: 24.00 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.70 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17