xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 20.49 KB
Yuklangan sana: 2023-11-01
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 22.71 KB
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.88 KB
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 23.41 KB
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.81 KB
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 22.97 KB
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.69 KB
Yuklangan sana: 2023-10-16