Title - UZ: CHAKANA TOVAR AYLANMASI
Value - UZ: 107,0 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda