17/04/2024

2024- yilning 1- mart holatiga ko‘ra, Sirdaryo viloyatida chet el investisiyasiyalari ishtirokidagi faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 214 tani, shundan qo‘shma korxonalar 96 ta va xorijiy korxonalar 118 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning sohalar bo‘yicha soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

Sanoat sohasida – 106 ta

Savdo sohasida – 39 ta

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 33 ta

Qurilish sohasida – 9 ta

Axborot va aloqa sohasida – 5 ta

Tashish va saqlash sohasida – 5 ta

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 1 ta

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 1 ta

Boshqa sohalarda – 15 ta