Title - UZ: ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
Value - UZ: 113,9 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda