Title - UZ: YUK AYLANMASI
Value - UZ: 102,2 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda