Title - UZ: YO'LOVCHI AYLANMASI
Value - UZ: 103,1 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda