Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1 529 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1 529 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 529 (кб)(Pdf)
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 529 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 529 (кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 357(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1 357(кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
1 357(кб)(Pdf)
Oktyabr
Qurilish ishlari
1 357(кб)(Pdf)
Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 357(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
1 357(кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
1 357(кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 357(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 357(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
Yanvar
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 357(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 386(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Dekabr
Xizmatlar sohasi
4593(кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Decabr
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3824 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
3824 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3240(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikas
Yanvar - Dekabr
Umumiy o`rta ta'lim tizmi
10004(кб)(Pdf)
O’rta-maxsus, professional ta’lim faolyatining asosiy statistik ko’rsatkichlari
7330(кб)(Pdf)
Oliy ta'lim
15382(кб)(Pdf)
Madaniyat
15382(кб)(Pdf)
Fan va Innovatsiya
2741(кб)(Pdf)
Turizm
3107(кб)(Pdf)
Maktabgacha ta'lim
9696(кб)(Pdf)
Sog'liqni saqlash
2488(кб)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Mart
Ish haqi
896 (кб)(Pdf)
Demografik holat
455 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
896 (кб)(Pdf)
Demografik holat
455 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
896 (кб)(Pdf)
Demografik holat
455 (кб)(Pdf)
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
896 (кб)(Pdf)
Demografik holat
455 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 743 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 743 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 743 (кб)(Pdf)
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 743 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Elektron do'kon