17/04/2024

Sirdaryo viloyatida 2024- yil yanvar-fevral oylarida import tarkibida mashinalar va transport asbob-uskunalari hajmi 18,9 mln. AQSH. dollarini tashkil etib, 2023- yilning mos davriga nisbatan 9,4 mln. AQSH. dollariga (98,8 %) ga ko‘paydi va importning umumiy hajmidagi ulushi 31,4 % ni tashkil qildi.

Ushbu tovarlarni Sirdaryo viloyatiga yetkazib berishning asosiy qismi :

XXR — 9,1 mln. AQSH. dollari (48,6 %)

Hindiston— 3,8 mln. AQSH. dollari (19,8 %)

Ukraina — 2,0 mln. AQSH. dollari (10,7 %) kabi davlatlarga toʻgʻri keldi.