2023-yilning yanvar-avgust oylarida Sirdaryo viloyatida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 30,8 % ni tashkil etib, fizik hajm indeksi 16,1 % ga o‘sdi. Ishlab chiqarish hajmi 1 640,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi.