06/12/2023

2023-yilning yanvar-oktabr oylari yakunlariga ko‘ra, Sirdaryo viloyatida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida ichimlik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 0,3 % ni, o‘tgan yilga nisbatan fizik hajm indeksi 51,5 % ni va ishlab chiqarish hajmi 20,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi.